Bij deze hypotheekvorm wordt aan het einde van de looptijd de restantschuld geheel of gedeeltelijk afgelost uit de waarde van een effectenportefeuille. Er is sprake van een zuivere beleggingshypotheek. Omdat u niet via een verzekering maar rechtstreeks belegt, wordt deze hypotheekvorm door verschillende partijen en onder verschillende namen op de markt gebracht. Een veel voorkomende naam is effectenhypotheek of effectenlening.